Copyright protection – การคุ้มครองลิขสิทธิ์ สำหรับ ดูไก่ชน.com

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ UFABET ดูไก่ชน.com

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง ดาวน์โหลดดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ดูไก่ชน.com หรือผู้จัดหาเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ดูไก่ชน.com แต่เพียงผู้เดียวและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ดูไก่ชน.com หรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

นโยบายคุ้มครองลิขสิทธิ์ ดูไก่ชน.com

การแนะนำ

ดูไก่ชน.com มุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เราคาดหวังให้ผู้ใช้ของเราทำเช่นเดียวกัน การคัดลอก แจกจ่าย ดัดแปลง แสดงต่อสาธารณะ หรือเผยแพร่งานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ

การร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าลิขสิทธิ์ของคุณหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณถูกละเมิด คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตาม Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา ในการเขียน:

ก. การระบุงานลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด ข. การระบุเนื้อหาที่ถูกอ้างว่าถูกละเมิดและข้อมูลที่สมเหตุสมผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้ UFABET  ค้นหาเนื้อหาได้ ค. ข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ง. คำแถลงว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย อี คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ ซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

ตัวแทนลิขสิทธิ์

ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่เราได้รับมอบหมายเพื่อรับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์คือ: ดูไก่ชน.com@ufa123s

การดำเนินการต่อต้านการละเมิด

เมื่อได้รับการร้องเรียน UFABET จะดำเนินการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์